O nama

O NAMA

Cjeloviti razvoj djeteta, zadovoljavanje djetetovih interesa, poštivanje potreba svakog pojedinca, te stjecanje znanja i iskustva o svijetu koji ga okružuje uz razvoj mašte i uma, ali i prosuđivanja i osjećaja odgovornosti za svoje postupke naša su misija i nit vodilja u planiranju odgojno obrazovnog rada vrtića.

Vrtić RADOST:

 • Brine o djeci od prve godine do polaska u školu

 • Pruža sigurno i poticajno okruženje za rast i razvoj predškolskog djeteta

 • Surađuje sa svim društvenim čimbenicima radi podizanja kvalitete odgojno – obrazovnog rada, te  promicanja djelatnosti predškolskog odgoja i ustanove

 • Stvara uvjete za permanentno usavršavanje radnika

 • Gradi partnerske odnose između roditelja i vrtića

 • Priprema djece za školu

Vrtić RADOST

mjesto sigurnog i sretnog odrastanja

Odgojne skupine formirane su u skladu s prostornim kapacitetima vrtića.

Vrtić ima 7 odgojnih skupina i jednu skupinu kraćeg programa predškole.

Za realizaciju odgojno – obrazovnog rada brine 14 odgojitelja i psiholog kao stručni suradnik, a za ostale poslove čišćenja, kuhanja, računovodstva i organizacije 6 zaposlenih.

Radno vrijeme vrtića je od 5,30 sati do 17,00 sati.

U vrtiću se provode različite vrste aktivnosti:

Životno praktične i radne

(samoposluživanje, pospremanje igračaka, hranjenje,oblačenje, svlačenje, briga o biljkama, životinjama, izrada predmeta potrebnih u igri…)

Raznovrsno izražavanje i stvaranje

(pjevanje, sviranje, crtanje, slikanje, modeliranje, govorno i scensko izražavanje, građenje i konstruiranje, izražavanje motorikom:mimika, gesta, pantomima, ples)

Društvene i društveno zabavne

(druženja djece i odraslih, svečanosti, proslave, predstave, šetnje, izleti)

Raznovrsne igre

(simbolične, manipulativne, igre s pravilima, glazbene, likovne, igre s kretanjem i plesom, dramsko –scenske, igre građenja, sporske aktivnosti i vježbanje kroz igru)

Umjetničke

(promatranje, slušanje i interpretacija umjetničkih djela primjerenih djeci: slikovnice, likovna, glazbena, filmska i scenska djela)

Istraživačko spoznajne

(promatranje, upoznavanje, otkrivanje, jednostavno eksperimentiranje, istraživanje i manipuliranje predmetima, samostalno i namjerno učenje)

Djeci se uz nabrojene aktivnosti nudi mogućnost uključivanja u kraće programe ranog učenja stranih jezika, te vjerskog odgoja, koje provode odgojitelji osposobljeni za provođenje programa verificiranih od strane nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Programi

"Čovjek vrijedi onoliko koliko jezika govori"

REDOVITI PROGRAMI

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju vrtić svoje aktivnosti prilagođava razvojnim potrebama djece,te socijalnim,kulturnim , vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Roditelji mogu odabrati primarni desetsatni program trenutno za djecu od navršene godine dana (dok se ne stvore prostorni i materijalni uvjeti za djecu od 6 mjeseci) do polaska u školu.

Roditelji tijekom godine mogu upisati dijete na listu čekanja kako bi ostavrili mogućnost upisa u novu pedagošku godinu.

Ako se na listu čekanja upiše veći broj djece no što vrtić može u trenutku upisa primiti primjenjuje se Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu.

KRAĆI PROGRAMI  (izvan redovnog programa):

 • program adaptacijske igraonice (2 puta tjedno u skupinu koju bi dijete bilo smješteno da polazi primarni program)

 • program predškole (250 sati godišnje za djecu koja nisu polaznici primarnog programa)

 • program vjerskog odgoja (jednom tjedno 45 min)

 • program ranog učenja engleskog jezika (dva puta tjedno po 45 min)

 • program ranog učenja njemačkog jezika (dva puta tjedno po 45 min)

Kuhinja

Zdravo.Svježe.

Najbolje za vaše mališane!

Imamo 6 tjednih jelovnika koji se svaki tjedan izmjenjuju i nadopunjavaju sezonskim voćem i povrćem.

Hrana,voda,zaposlenici i posuđe redovito se pregledavaju sukladno Zakonu o hrani, Pravilniku o higijeni hrane i Planovima HACAP sustava

Skip to content