PRIPREMANJE NOVOSTI
 • O Nama

  logo radost

  Dječji vrtić Radost Ludbreg
  Augusta Šenoe 4
  OIB: 63026242663  Stari dio objekta sagrađen je 1966.g, zatim su je slijedila dogradnja 80-tih godina, te adaptacije s ciljem energetske učinkovitosti: zamjena pokrova krovišta, fasada i stolarija od 2010.godine, te adaptacije unutarnjeg prostora koje su konstantne iz godine u godinu ovisno o potrebama.


  Dječji vrtić Radost Ludbreg


  - Brine o djeci od prve godine do polaska u školu

  - Pruža sigurno i poticajno okruženje za rast i razvoj predškolskog djeteta

  - Surađuje sa svim društvenim čimbenicima radi podizanja kvalitete odgojno –obrazovnog rada,te  promicanja djelatnosti predškolskog odgoja i ustanove

  - Stvara uvjete za permanentno usavršavanje radnika

  - Gradi partnerske odnose između roditelja i vrtića


  Cjeloviti razvoj djeteta, zadovoljavanje djetetovih interesa, poštivanje potreba svakog pojedinca, te stjecanje znanja i iskustva o svijetu koji ga okružuje uz razvoj mašte i uma, ali i prosuđivanja i osjećaja odgovornosti za svoje postupke naša su misija i nit vodilja u planiranju odgojno obrazovnog rada vrtića.


  Odgojne skupine formirane su u skladu s prostornim kapacitetima vrtića. Vrtić ima 5 odgojnih skupina i jednu skupinu kraćeg programa predškole. Za realizaciju odgojno – obrazovnog rada brine 11 odgojitelja, a za ostale poslove čišćenja, kuhanja, računovodstva i organizacije 5 zaposlenih.


  Radno vrijeme vrtića je od 5,00 sati do 17,00 sati.


  U vrtiću se provode različite vrste aktivnosti:

  - Životno praktične i radne
  (samoposluživanje, pospremanje igračaka, hranjenje,oblačenje, svlačenje, briga o biljkama, životinjama, izrada predmeta potrebnih u igri...)

  - Raznovrsno izražavanje i stvaranje
  (pjevanje, sviranje, crtanje, slikanje, modeliranje, govorno i scensko izražavanje, građenje i konstruiranje, izražavanje motorikom:mimika, gesta, pantomima, ples)

  - Društvene i društveno zabavne
  (druženja djece i odraslih, svečanosti, proslave, predstave, šetnje, izleti)

  - Raznovrsne igre
  (simbolične, manipulativne, igre s pravilima, glazbene, likovne, igre s kretanjem i plesom, dramsko –scenske, igre građenja, sporske aktivnosti i vježbanje kroz igru)

  - Umjetničke
  (promatranje, slušanje i interpretacija umjetničkih djela primjerenih djeci: slikovnice, likovna, glazbena, filmska i scenska djela)

  - Istraživačko spoznajne
  (promatranje, upoznavanje, otkrivanje, jednostavno eksperimentiranje, istraživanje i manipuliranje predmetima, samostalno i namjerno učenje)


  Djeci se uz nabrojene aktivnosti nudi mogućnost uključivanja u kraće programe ranog učenja stranih jezika, te vjerskog odgoja, koje provode odgojitelji osposobljeni za provođenje programa verificiranih od strane nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja.


  - Vrtić nekad i danas -

 • Dječje grupe

  Jaslice


  Prostor jasličke skupine za djecu od 1 do 2 godine.  Prostorija starije jasličke skupine za djecu od 2 do 3,5 godina.

  Mlađa grupa


  Dio prostorije djece u dobi od 3,5 do 4,5 godina života.

  Srednja grupa


  Dio prostorije djece u dobi od 4,5 do 5,5 godina života.

  Starija grupa


  Dio prostorije djece u godini prije polaska u školu.

  Kuhinja
  Brinemo o pravilnoj ishrani djeteta usklađenoj s Prehrambenim standardima kao i o pravilnoj pripremi hrane sukladno HACAP sustavu.

  Imamo 6 tjednih jelovnika koji se svaki tjedan izmjenjuju i nadopunjavaju sezonskim voćem i povrćem.

  Hrana,voda,zaposlenici i posuđe redovito se pregledavaju sukladno Zakonu o hrani, Pravilniku o higijeni hrane i Planovima HACAP sustava

   

  Tajništvo
  Za sva Vaša pitanja nazovite na 042/810-633 ili najavite svoj dolazak.
   

   

 • Novosti

  10.
  srp
  OBJAVA NATJEČAJA

  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Radost Ludbreg donijelo je Odluke o raspisivanju natječaja za zapošljavanje dva odgojitelja i psihologa, tekst natječaja možete vidjeti na našoj stranici pod link NATJEČAJI.


 • Redoviti programi

  Dječji vrtić"Radost" u novoj pedagoškoj 2013/14. godini ponudio je roditeljima slijedeće programe:

  Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju vrtić svoje aktivnosti prilagođava razvojnim potrebama djece,te socijalnim,kulturnim , vjerskim i drugim potrebama obitelji.

  Roditelji mogu odabrati primarni desetsatni program trenutno za djecu od navršene godine dana(dok se ne stvore prostorni i materijalni uvjeti za djecu od 6 mjeseci) do polaska u školu.

  Roditelji tijekom godine mogu upisati dijete na listu čekanja kako bi ostavrili mogućnost upisa u novu pedagošku godinu.

  Ako se na listu čekanja upiše veći broj djece no što vrtić može u trenutku upisa primiti primjenjuje se Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu.

  Kraći programi

  Programi izvan redovnog programa:


  - program adaptacijske igraonice (2 puta tjedno u skupinu koju bi dijete bilo smješteno da polazi primarni program)

  - program predškole (250 sati godišnje za djcu koja nisu polaznici primarnog programa)

  - program vjerskog odgoja (jednom tjedno 45 min)

  - program ranog učenja engleskog jezika (dva puta tjedno po 45 min)

 • Dokumenti

 • NATJEČAJI

 • JAVNA NABAVA

  JAVNA NABAVA RADOVA NA DOGRADNJI DJEČJEG VRTIĆA RADOST U LUDBREGU

  Naručitelj Dječji vrtić “Radost” Ludbreg, A. Šenoe 4, 42230 Ludbreg, OIB: 63026242663, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti za predmet nabave:
  radovi na na dogradnji Dječjeg Vrtića Radost u Ludbregu, evidenc. broj nabave: 01-18-JN.

  Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) stavljamo opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju.

  Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na savjetovanje
  11. prosinca 2018. godine u 9:00 satiu prostorije Dječjeg vrtića Radost, (prizemlje lijevo), A. Šenoe 4, u Ludbregu.

  Dolazak je potrebno potvrditi na e-mail: djecji.vrtic.radost.ludbreg@vz.t-com.hr
  uz navođenje osoba koje će sudjelovati na savjetovanju.


  Na navedenu e-mail adresu moguće je dostaviti primjedbe ili prijedloge na dokumentaciju najkasnije do 12. prosinca 2018. godine do kraja dana.
  Poziv na prethodno savjetovanje objavljuje se sa prilozima i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)

  PRILOŽENA DOKUMENTACIJA:
 • Brzi Upit

  Kontakti

  ŽUPANIJA: VARAŽDINSKA
  GRAD: LUDBREG
  Dječji vrtić: Radost Ludbreg

  Augusta Šenoe 4,
  42230 Ludbreg.

  Godina osnivanja:1966.
  Osnivač: GRAD LUDBREG
  RAVNATELJICA:ZVJEZDANA JADANIĆ

  Žiro račun: 2360000-1101743315
  IBAN: HR3423600001101743315
  MB: 03251977

  Telefon: 042/810-633
  Fax: 042/810-633
  E-mail: djecji.vrtic.radost.ludbreg@vz.t-com.hr
  Web: www.vrticradost.com/

 • Privacy Policy

  Fusce pellentesque. Proin lorem. Mauris suscipit erat a turpis. Nunc mollis lectus in dolor.

  Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit.

  Fusce pellentesque. Proin lorem. Mauris suscipit erat a turpis. Nunc mollis lectus in dolor.

  Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit.

  Fusce pellentesque. Proin lorem. Mauris suscipit erat a turpis. Nunc mollis lectus in dolor.

  Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit.

  Fusce pellentesque. Proin lorem. Mauris suscipit erat a turpis. Nunc mollis lectus in dolor.

  Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit.

  Fusce pellentesque. Proin lorem. Mauris suscipit erat a turpis. Nunc mollis lectus in dolor.

  Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit.

  Fusce pellentesque. Proin lorem. Mauris suscipit erat a turpis. Nunc mollis lectus in dolor.

  Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit.

  Fusce pellentesque. Proin lorem. Mauris suscipit erat a turpis. Nunc mollis lectus in dolor.

  Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit.

  Fusce pellentesque. Proin lorem. Mauris suscipit erat a turpis. Nunc mollis lectus in dolor.

  Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit.

 • More

  Fusce pellentesque. Proin lorem. Mauris suscipit erat a turpis. Nunc mollis lectus in dolor.

  Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit.

  Fusce pellentesque. Proin lorem. Mauris suscipit erat a turpis. Nunc mollis lectus in dolor.

  Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit.

  Fusce pellentesque. Proin lorem. Mauris suscipit erat a turpis. Nunc mollis lectus in dolor.

  Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit.

  Fusce pellentesque. Proin lorem. Mauris suscipit erat a turpis. Nunc mollis lectus in dolor.

  Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit.

  Fusce pellentesque. Proin lorem. Mauris suscipit erat a turpis. Nunc mollis lectus in dolor.

  Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit.

  Fusce pellentesque. Proin lorem. Mauris suscipit erat a turpis. Nunc mollis lectus in dolor.

  Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit.

  Fusce pellentesque. Proin lorem. Mauris suscipit erat a turpis. Nunc mollis lectus in dolor.

  Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit.

  Fusce pellentesque. Proin lorem. Mauris suscipit erat a turpis. Nunc mollis lectus in dolor.

  Sed consequat massa eget metus. Quisque mollis pretium nisl. Mauris venenatis porttitor risus. Phasellus accumsan turpis. Nam sagittis nulla quis orci. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec vitae elit.

Dječji vrtić Radost Ludbreg. Vjerujte iskustvu!
Uvijek dostupni na: Tel/Fax: 042/810-633